cpo Philipsdorp Eindhoven
Gepubliceerd: 10-06-2020

Een overgrote meerderheid van de Eindhovense gemeenteraad steunt het plan van CPO Philipsdorp om aan de Draaiboomstraat 13 woningen te bouwen. Alleen Ouderen Appèl Eindhoven was tegen: de fractie vindt dat er juridische hobbels zijn om dit plan aan te nemen. 

Recht van overpad

Het particuliere initiatief van 13 huishoudens om woningen te bouwen op het huidige parkeerterrein stuit op bezwaren van de directe omwonenden. Die vinden vooral het verlies van het recht van overpad achter hun huizen een probleem. Volgens de gemeente is dat recht vervallen omdat het pad waar dat voor gold door de buren bij hun tuin is getrokken. De achterom waar ze de laatste jaren gebruik van maakten is niet opgenomen in de notariële acten. 

Rechtszaak dreigt

Maar omwonenden maken daar bezwaar tegen en willen daar ook voor naar de rechtbank stappen. Volgens Ouderen Appèl  is het plan daarmee onzeker en kan het niet aangenomen worden. Wethouder Yasin Torunoglu zegt echter alles gedaan te hebben om uit te zoeken hoe het zat. Juristen, ook een onafhankelijk advocatenbureau, steunen de gemeente: er zijn geen rechten die het vaststellen van het plan in de weg staan. 

,,Maar je krijgt geen 100 procent garantie. Uiteindelijk bepaalt de rechter. Maar ook als de gemeente ongelijk krijgt, dan kan het recht van overpad ingepast worden in het bestemmingsplan.” Torunoglu zei op vraag van SP-commissielid Bas Tromp nog wel dat hij zich wil inzetten om het compromis dat de CPO Philipsdorp heeft aangeboden, goed op papier te krijgen met de omwonenden. De nieuwe eigenaren hebben aangeboden dat de directe buren via paden over hun grond een uitweg houden. Maar dat kan pas vastgelegd worden als de overdracht is geweest. De buren willen echter vooraf zekerheid. 

Grote bouwopgave, weinig ruimte

Over het verslechteren van de bezonning door de bouw en het verlies aan privacy was de raad bijna unaniem: de stad heeft een grote bouwopgave, weinig ruimte en dus moeten belangen van zittende bewoners afgewogen worden tegen de belangen van nieuwbouw en de stad. De meeste partijen accepteren dat ook de buurt en de buren bij het ‘geven en nemen’ wat inleveren. 

Dat geldt ook voor bouwen in de buurt De Bergen in de binnenstad. De raad steunt ook het plan van ontwikkelaar Meba Verdi om daar 54 appartementen te bouwen tussen de Heilige Geeststraat en de Willemstraat. Met de officiële vertegenwoordigers van de buurt is daarover overeenstemming bereikt, het plan is verlaagd. Maar directe omwonenden houden bezwaren. Alleen de LPF steunde de buren, de rest van de raad vindt ook hier dat aan zoveel mogelijk bezwaren tegemoet is gekomen. Bouwen is dan belangrijker dan de laatste kritieken op het verlies van privacy en zonuren. 

En als laatste lijkt de raad ook in te stemmen met het plan Nieuw Bergen van SDK Vastgoed om 242 woningen te bouwen aan de Deken Van Somerenstraat. Wel zijn er zorgen over de toenemende drukte op de Edenstraat, Mauritsstraat en Vonderweg. Daarvoor is onlangs een besluit genomen voor invoering van een 30 kilometerzone. Na de zomer komt het college met een nota over de binnenstad waarin ook de verkeersdruk op de binnenring aan de orde komt, zo kondigde wethouder Torunoglu aan. Met scenario's hoe de route autoluwer kan worden. 

Bron: ED (Michel Theeuwen 09-06-20)