Thumbnail
Gepubliceerd: 02-12-2009 Laatste update: 20-11-2018

Loenen is een oude kern aan de Vecht gelegen in het Groene Hart. De nieuwste uitbreiding, in de vorm van de wijk Cronenburgh, is geinspireerd op het DNA van het dorp, maar is geen typische jaren ’90 uitbreiding. Het plan is niet samengesteld uit herhalingstypes, maar op basis van de zichtlijnen op de kerk en karakteristieke theekoepel, de openbare ruimte en het omliggende landschap.

Substantieel deel door particulieren

Voor de nieuwe wijk heeft de gemeente expliciet als uitgangspunt genomen dat een substantieel deel van de woningen door particulieren gerealiseerd moet worden. Dit uitgangspunt bood aanleiding tot het maken van een verkaveling waarbij geen enkele kavel gelijk is en het protoype van het typische “Hollandse huis” steeds anders is vormgegeven. Per woning is het volume (hoogte, breedte, kaprichting en nokhoogte) en de positie van de woning op de kavel vastgelegd. Dit resulteert in een kavelatlas waarmee sturing wordt gegeven aan het ontwikkelingsproces van particulieren en ontwikkelaars. Door aandacht voor de detaillering en het gebruik van materialen die ‘mooi oud’ worden, zoals baksteen en natuursteen, kan een eigentijdse variant van het weefsel van de bestaande Dorpsstraat gemaakt worden.

Brede laan en zichtlijn

De wijk heeft door middel van een brede laan een directe verbinding met de Vecht en heeft een zichtlijn op de witte theekoepel aan de overzijde van de rivier. Er wordt een nieuwe rondweg langs de wetering in de open polder gesitueerd. Vanaf de toekomstige weg ontstaat er een mooi zicht op de dorpsrand van Loenen. Tussen de rondweg en de wijk Cronenburgh komt een populierenakker. Flinke bomen zorgen voor luwte in de wijk en met een open weide eronder, blijft het zicht op de dorpsrand bestaan.