Solinso
Gepubliceerd: 21-01-2022

Elke vierkante meter dakoppervlak gaan wij nodig hebben om in onze electriciteitsbehoefte te kunnen voorzien

Afgelopen jaar zijn we ons er pijnlijk van bewust geworden dat de huidige energiehuishouding niet langer volstaat. Energieprijzen zijn fors gestegen. We willen geen gas meer uit Groningen winnen maar we willen wel een warm huis. Ook zien we dat grondstoffen en materialen fors duurder zijn geworden. Dit heeft niet alleen te maken met schaarste, maar vooral ook met de hoeveelheid energie die nodig is om deze producten te produceren en te transporteren. Wat kunnen we hieraan doen? Is dat de verantwoordelijkheid van de overheid of kunnen we daar zelf aan bijdragen? Aan de hand van een eenvoudig rekenvoorbeeld kunt u zien dat elke vierkante meter dakoppervlak hartstikke nodig is om elektriciteit op te wekken en bovendien merkt u dat onmiddellijk in de eigen portemonnee.

 

Wat is mijn energievraag en wat kost dat?

Iedereen verbruikt energie, maar hoeveel? Daarom is het verstandig om eerst te kijken naar de jaarlijkse energierekening. Hier is terug te vinden hoeveel gas en elektriciteit jaarlijks wordt afgenomen. De meeste bestaande woningen in Nederland worden verwarmd met een CV ketel. In dat soort situaties is 1500 m³ gas en 5000 kWh elektriciteit vrij normaal voor een gezinssituatie. Met de huidige energieprijzen (december 2021) van 1,45 €/m³ (gas) en 0,30 €/kWh (elektriciteit) zal de energierekening € 3.675,- per jaar zijn.

Daarnaast rijden we gemiddeld 20.000 autokilometers per jaar. Met een verbruik van 7,5 liter per 100 km (1:13,3) is 1500 liter brandstof per jaar nodig. Met een benzineprijs van 1,90 €/liter is dat € 2.850,- per jaar. 

Los van alle vastrecht, wegenbelasting, verzekeringen, etc. gaat er in dit voorbeeld € 6.525,- per jaar op aan energiekosten.

 

Besparingen door elektrificatie 

Het dak isoleren i.c.m. elektrisch verwarmen met een warmtepomp? Dan is gemakshalve te rekenen met een conversie van 1500 m³ gas naar 3000 kWh elektriciteit (zie noot). Hier ontstaat onmiddellijk het eerste besparingspotentieel, want de gasrekening voor 1500 m³ gas is nu € 2175,- per jaar terwijl de elektriciteitsrekening voor de warmtepomp rond € 900,- per jaar zal uitkomen.

verbrandingswaarde aardgas 32MJ/m³; 1kWh = 3,6MJ; COP warmtepomp = 4,4

 https://www.klimaatexpert.com/

 https://www.milieucentraal.nl/

Een elektrische auto? Gemiddeld wordt 5 km afgelegd per kWh. Ofwel, 4000 kWh per jaar wanneer er jaarlijks 20.000 km wordt afgelegd met deze auto die thuis opgeladen wordt. Ook hier is een grote besparing te realiseren, want de brandstofrekening voor 1500 liter benzine komt uit op € 2850,- per jaar terwijl dat met een elektrische auto rond € 1200,- per jaar gaat uitkomen. En ook de wegenbelasting is een stuk gunstiger.

Onderaan de streep is dus bijna een halvering aan energiekosten te behalen door de energiehuishouding elektrisch uit te voeren. In dit voorbeeld neemt de elektriciteitsbehoefte toe van 5.000 naar 12.000 kWh per jaar. 

 

Het nut van zonnepanelen

Het kan nóg voordeliger door de benodigde elektriciteit zelf op te wekken met zonnepanelen. En dat is nog duurzaam ook. Geen verbranding van kolen, geen CO2 uitstoot, geen smog, geen nucleair afval en ook geen verliezen om de elektriciteit van een energiecentrale naar de woning te transporteren. En wanneer de panelen wat fraaier aangelegd worden is landschapsvervuiling ook geen punt van discussie meer.

Wat betekent nul-op-de-meter? De transitie van bovengenoemde gasgestookte woning in combinatie met een auto met benzinemotor naar een duurzame nul-op-de-meter woning en daarbij ook een elektrische auto creëert een elektriciteitsvraag van 12.000 kWh per jaar. Door deze elektriciteit zelf op te wekken met zonnepanelen is dan zo'n 13,5 kWp aan zonnepanelen nodig. Dat is nogal wat, want het gaat hier om een dakoppervlakte van circa 75-80 m². Als dit qua beschikbaar oppervlak en budget past dan is de jaarlijkse energierekening daadwerkelijk NUL. Hierin zijn dus alle stookkosten van de woning, alle brandstofkosten van de auto en alle verbruikskosten van het hele gezin meegenomen!

Uiteraard is niet elk dakvlak groot genoeg óf geschikt voor zonnepanelen. Natuurlijk speelt mee dat er forse bedragen nodig zijn om een woningisolatie, zonnepanelen, een warmtepomp én een elektrische auto aan te kunnen schaffen. Hiervoor is financiering mogelijk waarbij het financiële gewin veel groter is dan de kosten. En tegenstanders zullen onmiddellijk argumenten aanhalen over het eindigen van de salderingsregeling, de noodzaak voor batterijen, het gebrek aan stroom in de winter, overbelasting van ons elektriciteitsnet, et cetera. Ook hiervoor zijn diverse oplossingen beschikbaar maar die kunnen pas uitgerold worden wanneer het overheidsbeleid daarop is aangepast. Over een lange termijn beschouwd is de nul-op-de-meter woning het beste voor de eigen portemonnee én voor het milieu. 

Een bijkomend voordeel van een mooi zonnedak is dat het de waarde van de woning vergroot. Bij zonnepanelen wordt al snel gesproken over terugverdientijden. Wanneer de waardevermeerdering van de woning wordt meegenomen dan is een Solinso Mystiek zonnestroominstallatie al vanaf dag één van oplevering terugverdiend!