De Marsch, Hardenberg
Gepubliceerd: 06-03-2020

Vorig jaar is door aannemer Janssen de Jong gestart met de bouw van het appartementencomplex de Marsch in Hardenberg. De Marsch is gesitueerd op het terrein aan de Vecht in het centrum, waar voorheen de kanovereniging en zwembad de Marsch was gesitueerd.

Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)

De appartementen zijn gebouwd vanuit een zogenaamd CPO, een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), waarbij de bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor de bouw. De voorbereiding en uiteindelijke realisatie was een kwestie van lange adem en vereiste doorzettingsvermogen en overleg en medewerking van vele partijen zoals gemeente, kanovereniging en de diverse initiatiefnemers. In 2019 is dus uiteindelijke begonnen met het bouwrijp maken van de grond.

Eerste steen gelegd

Woensdag 4 maart is de eerste steen gelegd door Henk Hamhuis. De heer Hamhuis stond samen met Bert Dorresteijn en Arend Jan Veurink van Vericon Financieel adviseurs aan de basis van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Daarnaast was de heer Hamhuis via Skill architectuur betrokken als architect van het gebouw. Bij deze ceremonie waren, naast medewerkers van de aannemer Janssen de Jong en onderaannemers, wethouder Martijn Breukelman en natuurlijk de toekomstige bewoners aanwezig.

CPO De Marsch, Hardenberg

Oplevering eind 2020

Het markante gebouw, met daarin 19 appartementen wordt naar verwachting eind 2020 opgeleverd.

bron: De Toren