trends en cijfers particuliere nieuwbouw en verbouwingen
Gepubliceerd: 09-04-2019 Laatste update: 19-04-2019

ZelfbouwInNederland.nl (ZIN), het online platform voor particulieren in Nederland die zelf hun woning (laten) bouwen of verbouwen, deed onderzoek naar de aard van zelfbouw in ons land. De resultaten geven een interessant inzicht in de spreiding van de verschillende zelfbouwactiviteiten over ons land. 

Bouwmaatpassen

Particulieren die zelf hun huis bouwen of verbouwen, kunnen onder strikte voorwaarden via ZIN een klantenpas bij Bouwmaat aanvragen. Deze pas geeft gedurende de bouw of verbouw van de woning toegang tot de 46 vestigingen van Bouwmaat. Ook kunnen zelfbouwers met hun klantenpas bouwmaterialen en gereedschap via de webshop van Bouwmaat bestellen. Op basis van 673 aanvragen heeft ZIN enkele belangrijke kenmerken van zelfbouwers in kaart gebracht. 

Verbouwen of bouwkavel kopen en nieuwbouwen?

Uit een analyse van de pasaanvragen blijkt dat verreweg de meeste zelfbouwers hun woning verbouwen (bijna 73% van de zelfbouwers). Ongeveer 27% koos voor het kopen van een bouwkavel en is bezig met nieuwbouw. 

Resultaten

In onderstaande grafiek zijn de belangrijkste resultaten samengevat. 

grafiek nieuwbouw en verbouw per provincie
Nieuwbouw en verbouwingen door zelfbouwers per provincie

 

Zelfbouw populairst in Zuid-Holland 

In de provincie Zuid-Holland blijken zelfbouwers het meest actief. Bijna 30% van alle zelfbouwactiviteiten is geconcentreerd in deze provincie. Noord-Holland is goed voor bijna 24% van alle zelfbouwactiviteiten. 

Nieuwbouw meest populair in Noord-Holland

Het grote aandeel zelfbouw in Zuid-Holland wordt vooral verklaard door het aantal uitgevoerde verbouwingen. In Zuid-Holland wordt door zelfbouwers aanzienlijk meer verbouwd dan in de andere elf provincies. Het kopen van een bouwkavel en het bouwen van een nieuwbouwwoning (of project) daarop komt het vaakst voor in Noord-Holland. 

Accentverschillen

Het kopen van bouwkavels en bouwen van nieuwbouwwoningen komt onder de 673 onderzochte zelfbouwers relatief weinig voor in de provincies Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Daar ligt de nadruk meer op het verbouwen van woningen. In de provincie Noord-Holland en Flevoland wordt juist relatief weinig verbouwd. Daar deze provincies ligt de nadruk meer op het kopen van bouwkavels.

Omvang zelfbouw in ons land

De cijfers geven goed weer hoe zelfbouw is verdeeld over de provincies en welke vormen van zelfbouw per provincie meer of minder populair zijn. Ze zeggen niet zo veel over de totale omvang van de 'zelfbouwmarkt' in ons land. Uit het sterk groeiende aantal bezoekers van het platform ZIN (momenteel ruim 8.000 unieke bezoekers per maand) valt af te leiden dat de zelfbouwmarkt een serieuze markt is geworden. Ook uit andere bronnen (o.a. CBS-statline) blijkt dat het zelf (laten) bouwen of verbouwen van woningen in Nederland een omvangrijke markt is, waarin veel geld omgaat.

Voor veel architecten- en adviesbureaus, bouw- en klussenbedrijven en leveranciers van producten en diensten geldt dat zij hun activiteiten tegenwoordig voor een substantieel gedeelte op deze zelfbouwmarkt richten.