The ARC Factory is een jong, dynamisch modern architectonisch ontwerpbureau dat opereert op het snijvlak van ontwikkeling, stedenbouw en architectonisch ontwerp & realisatie.
De innovatiekracht die wij willen nastreven is om een duurzame en CO2 neutraal mogelijke omgeving creëren met hoogwaardige architectonische en bouwtechnische kwaliteit.
Het huidige bouwtraject is een dynamisch proces waarin diverse partijen participeren. De opdrachtgever staat hierin vaak solitair bovenaan.
Door als verbindende schakel op te treden naast onze opdrachtgever adviseert The ARC Factory haar opdrachtgevers gedurende het bouwproces op een heldere en transparante manier en zorgt ervoor dat de beoogde kwaliteit gerealiseerd wordt.

Adres

Hoge Boezem 109
3061CM Rotterdam
Zuid-Holland