KilimanjaroWonen ondersteunt mensen die met anderen een levensloopbestendig en duurzaam woonproject willen realiseren, via CPO. Mensen die samen een prettige en zorgzame leefomgeving willen creëren waar goed nabuurschap vanzelfsprekend is. Het gaat altijd om méér dan alleen wonen.

KilimanjaroWonen investeert voor eigen risico tijd (geen geld) in een periode waarin nog onzeker is of er een project van de grond komt, waardoor initiatieven niet meteen financiële risico’s lopen. Als een project daadwerkelijk kan starten biedt zij ondersteuning van begin tot eind bij het realiseren van ‘een gebouw van mensen en een gebouw van stenen’.

 

 ​

Adres

Patrijsstraat 15
5613 EK Eindhoven
Brabant

Telefoon

Brochure

Folder KilimanjaroWonen

ik wil graag de brochure van deze aanbieder downloaden