Sinds het online gaan van de site erfdelen.nl hebben ruim 1800 belangstellenden (1100 huishoudens die onze nieuwsbrief ontvangen) positief, of zelfs enthousiast, gereageerd. "Ja, zo willen wij ook wel wonen."

Sociaal, duurzaam, kleinschalig en goed voor het platteland

Terwijl we al jaren horen dat het slecht gaat met het platteland en woorden als leegloop en krimp ons om de oren vliegen, blijken velen serieuze belangstelling te hebben om er te wonen. Een toenemend aantal medelanders bedenkt eigen oplossingen voor wonen en werken. We zien de ontwikkeling dat ze kleinere huizen willen 1 en de behoefte om samen te wonen en elkaar te helpen. Vanzelfsprekend denken we ook aan de noodzaak om minder fossiele brandstoffen te gebruiken en de CO2 uitstoot te beperken.

Daarnaast signaleren we dat in Nederland per dag vijf boeren stoppen met hun bedrijf.2  De verwachting is dat dit aantal nog zal groeien de komende jaren en dat het per erf om steeds grotere gebouw volumes gaat. Recent werd bekend dat in Brabant naar verwachting in drie jaar tijd 1/3 van alle boeren stopt! In Overijssel zullen dit decennium 2000 boeren stoppen en de helft zal het erf verlaten. We denken dat Erfdelen dan ook voor veel erfeigenaren een interessante oplossing kan zijn, zowel financieel als sociaal.

We verwachten met ons concept ook een bijdrage te kunnen leveren aan de vitaliteit en het goede leven op het platteland. Uit alle positieve reacties die we tot nu toe uit het hele land kregen, maken we op dat velen op dezelfde lijn zitten. We zien dat 3/4 van de respondenten vijftig plus is maar dat er ook veel jongeren en gezinnen reageren.

Adres

Oranjelaan
7431 AE Diepenveen
Overijssel